Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες

Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες

Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
  • Ο αριθμός παροχής όπως φαίνεται στον λογαριασμό ΔΕΗ/ΠΑΡΟΧΟΥ