Επικοινωνία με τον δημότη

Τι είναι η Επικοινωνία με τον δημότη;

Η υπηρεσία Επικοινωνία με τον δημότη αποσκοπεί στο να μπορεί ο πολίτης με εύκολο τρόπο να υποβάλλει παράπονα, υποδείξεις, σχόλια στον Δήμο με ευκολία και διαφάνεια.

Πως χρησιμοποιώ την Επικοινωνία με τον δημότη ;

Η Επικοινωνία με τον δημότη είναι απλή. Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας με τα στοιχεία σας και επιλέξτε με το ποντίκι το σημείου στο οποίο αναφέρεστε  στον χάρτη. Πατήστε υποβολή .

Φόρμα υποβολής παραπόνου