Λούρος Ποταμός

Ποταμός Λούρος

Πλατάνια και ιτιές βυθίζουν τα φυλλώματα τους τα ήρεμα νερά του ποταμού, δίπλα στη φιδωτή άσφαλτο.

Ένας αγωγός συνολικού μήκους 50 χ.λ.μ. μετέφερε με ειδικά διαμορφωμένες γέφυρες ή με σήραγγες λοξούμενες στους βράχους, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, το πολύτιμο νερό στις δύο δεξαμενές του Νυμφαίου της Νικόπολης. Ο αγωγός που μετέφερε το νερό αποτελείτο από τοξωτό αυλάκι με στεγανοποιημένη κάλυψη και τετράγωνα ανοίγματα εξαερισμού, πού υπήρχαν σε αποστάσεις.