Οι κανονισμοί του δήμου μας

  1. Κανονισμός Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων
  2. Κανονισμός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων
  3. Kανονισμός ύρδευσης
  4. Κανονισμός άδειας και λειτουργίας μουσικής
  5. Κανονισμός Καθαριότητας
  6. Κανονισμός Πρασίνου
  7. Τροποποίηση Κανονισμών Καθαριότητας και Πρασίνου
  8. Κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών θρησκευτικών εορτών
  9. Κανονισμός περιπτέρων