Πνευματικό Κέντρο

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1987 ΣΚΟΠΟΣ Η πνευματική ανύψωση, η κοινωνική διάπλαση, η ψυχαγωγική εξυπηρέτηση, η σύσφιξη των φιλικών δεσμών και η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών. Η ανάπτυξη κοινωνικής μορφωτικής δραστηριότητας και η κοινωνική επιμόρφωση και ενημέρωση στα σύγχρονα προβλήματα. Η προβολή, μελέτη και εκτέλεση κάθε πνευματικού προγράμματος που μπορεί να συμβάλει στην πολιτική ανάπτυξη των κατοίκων Ειδικότερα το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζηρού έχει τις παρακάτω διοικητικές, αθλητικές και πολιτιστικές- Καλλιτεχνικές αρμοδιότητες.

 

Διοικητικές αρμοδιότητες:

 

 • Τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και τη διαικπεραίωση αυτών.
 • Τήρηση του βιβλίου πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Πνευματικού Κέντρου κατάρτιση Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή στην αρμόδια διοικητική αρχή για έγκριση.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και επιδόσεων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διεκπεραίωση των εγγράφων και των αποφάσεων.
 • Ταξινόμηση και τήρηση φακέλων αρχείου αλληλογραφίας.
 • Τήρηση φακέλων Νόμων, Διαταγμάτων, εγκυκλίων, διαταγών που αφορούν αντικείμενα της υπηρεσίας που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του Νομικού Προσώπου.
 • Διατηρεί τα μητρώα μελών των τμημάτων.
 • Επιλογή υλικού( βιβλία, κασσέτες, περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, παιχνίδια).
 • Οργάνωση υλικού για χρήση ( εισαγωγή, ταξινόμηση, καταλογράφηση, ευρετηρίαση κλπ). Μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης.
 • Διενέργεια δανεισμού βιβλίων.
 • Δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις βιβλιοθήκης και στη ρήξη εκπαιδευτικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση Φιλαρμονικής ( αγορά οργάνων, στολών συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και θρησκευτικές λιτανείες κτλ.).
 • Δημιουργία Ωδείου.
 • Δημιουργία Πινακοθήκης και Λαογραφικού Μουσείου.
 • Δημιουργία Χορωδιών, θεατρικού ομίλου, Χορευτικού Ομίλου.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Προγραμματισμός Εκδηλώσεων.
 • Οργάνωση και εκτέλεση προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
 • Μεριμνά διαφήμισης και αποστολή διαφημιστικού υλικού προσκλήσεων στους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα.
 • Διατήρηση δημοσίων σχέσεων και συνεργασίας με μαζικούς φορείς και τους αντίστοιχους τομείς των Δήμων.
 • Αρχείο εφημερίδων, δημοσιευμάτων, φωτογραφιών, βιντεοκασετών σχετικών με τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου.
 • Συνεργασία με υπεύθυνους και προγραμματισμός των εμφανίσεων τους σε εκδηλώσεις ( φροντίδα για τη μεταφορά, τη παραμονή των τμημάτων στους χώρους εκδηλώσεων, την εποπτεία και περιφρούρηση του εξοπλισμού τους κλπ.).
 • Συντονισμός εκδηλώσεων στους χώρους που λειτουργούν τα τμήματα του Πνευματικού και εκδηλώσεων γενικά που οργανώνει το Πνευματικό Κέντρο.
 • Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για προτάσεις συνεργασίας των διαφόρων καλλιτεχνικών σχημάτων και καλλιτεχνών, διακανονισμός και οργάνωση των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδηλώσεων.
 • Μεριμνά για την οργάνωση χώρου που φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις.
 • Οργάνωση Διαλέξεων και Δημοσίων Συζητήσεων.
 • Οργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών και εκθέσεων βιβλίου.
 • Οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών και αθλητικών εκδηλώσεων( στίβου και γυμναστικής).