Φωτογραφίες

 

Δ.Δ. Ανωγείου

Δ.Δ. Θεσπρωτικού

 

28η Οκτωβρίου

Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας στην Άρτα