Την Πέμπτη 30 Απριλίου η σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 11 το πρωί θα συνέλθει σε σύσκεψη το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζηρού, προκειμένου να συζητηθεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος προετοιμασίας και να σχεδιαστεί ο σωστότερος συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου, με θέμα: Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2015» αναφέρονται τα εξής: Σας καλούμε σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού στις 30.04.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα: 1 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» Δασικές Πυρκαγιές.

 1. Ν. 3013/01.05.2002 9ΦΕΚ 102 τ.Α’) «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
 2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Αρ. Πρωτ. 1313/27.02.2015 «Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (αναρτημένη στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π.: www.civilprotection.gr).
 4. Το αριθμ. Πρωτ.: Φ. 301/31/10.03.2014 έγγραφο της Π.Ε. Πρέβεζας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 2. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας (Υπόψη κ. Αναστασίου Σεϊτανιώτη).
 3. Κ. Δημήτρη Μαυρογιώργο –Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ηπείρου.
 4. Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας.
 5. Δ/νση Δασών Πρέβεζας.
 6. Διευθυντή Π.Υ. Πρέβεζας
 7. Διευθυντή Α.Τ. Φιλιππιάδας
 8. Διευθυντή Α.Τ. Θεσπρωτικού
 9. Διευθυντή Π.Υ. Φιλιππιάδας
 10. ΕΚΑΒ Φιλιππιάδας
 11. Προέδρους Τ.Ο.Ε.Β. Δήμου Ζηρού
 12. Προέδρους Τ.Κ. Δήμου Ζηρού.
 13. Δασονομείο Φιλιππιάδας
 14. Διευθυντές Σχολείων Δήμου Ζηρού
 15. Αντιδημάρχους Δήμου Ζηρού.

 

Κοινοποίηση για ενημέρωση:

Α. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Β’ Περιφέρεια Ηπείρου (Γραφείο Περιφερειάρχη).

Δημοσιεύτηκε σε: