Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ», στο Δήμο Ζηρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ», στο Δήμο Ζηρού. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Ζηρού (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), μέχρι και την 4η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. (Βλ. συν. Παράρτημα Α). Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.

Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία, τηλ.: 26833-60626, fax: 26833-60620.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ