Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και των ΝΠΔΔ για τα οικ. έτη 2016-2019