Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας «Ηλεκτρονική Υδροληψία Άρδευσης με Χρήση Επαναφορτιζόμενης Κάρτας για Εξοικονόμηση Αρδευτικού Νερού»