ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ