Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Φιλιππιάδα  20 /8/ 2015 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 

Αριθ.  Πρωτ.  : 11015

 Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η

 

Π Ρ Ο Σ :  1.   Τα  μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  τη Δευτέρα  31 Αυγούστου  2015  και  ώρα  19 : 00  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για το   παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 

  1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ( Α΄ΦΑΣΗ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα , Τρίτη  1 Σεπτεμβρίου   2015 την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ.3 Ν3852/2010).

 

Ο  Πρόεδρος

Καλαντζής Νικόλαος