ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11.9.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 07 Σεπτεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 11772
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών – έργων )
2. Αποδοχή ποσού 27.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015 )
3. Αποδοχή ποσού 3.500,00 € από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή μέρους της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
4. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε Αθλητικούς Συλλόγους.
5. Αποδοχή ενός (01) σπουδαστή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ. Ε. Ι. Ηπείρου, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Ζηρού.
6. Έγκριση της αριθ. 62/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
7. Τροποποίηση της αριθ. 132/2014 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Εξουσιοδότηση της Ταμία του Δήμου Ζηρού για την διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Ζηρού και την υπογραφή σχετικών επιταγών».
8. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για την αποζημίωση των ιδιοκτησιών λόγω διάνοιξης της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου.
9. Έγκριση κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας
10. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του δικτύου Αποχέτευσης.
11. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας.
12. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου: «Δασοτεχνικά έργα στο Δημόσιο Δάσος Φιλιππιάδας, με σκοπό την αντιπυρική προστασία και ανάδειξή του », εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
14. Καθορισμός εργασιών για την εκτέλεση του έργου : « Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Άσσου», προϋπολογισμού 7.223,03 €.
15. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής στη θέση ‘ Αγνάντιο’ της Κοινότητας Κρανέας»
16. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών της Πόλεως της Φιλιππιάδας».
17. Έγκριση παράτασης και μεταβολής χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Ζηρού στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο: ‘ LAROUTE’».
18. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Κατασκευή δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στον τέως Δήμο Κομποτίου»

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11.9.2015