ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 28 Σεπτεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 12929
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19 : 00΄ σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ζηρού και έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 28 Σεπτεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 12930
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων )
2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2015
3. Αποδοχή ποσού 2.900,00 € από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή μέρους της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
4. Αποδοχή ποσού 6.072,00 € από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή μέρους της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
5. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
6. Αποδοχή ενός ( 01 ) σπουδαστή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ. Ε. Ι. Ηπείρου, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Ζηρού
7. Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών
8. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2014
9. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2014
10. Έγκριση σύμβασης μίσθωσης χώρου στην Τοπική Κοινότητας Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού για την εγκατάσταση σταθμού του ΟΤΕ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
11. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (υποκατηγορία Α 1 ) : « Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας »
12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια εξοπλισμού για το Παλαιό Δημαρχείο Φιλιππιάδας »
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2.10.2015