Ο πίνακας των ωφελούμενων του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. στο Δήμο Ζηρού

Από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, ανακοινώθηκε ο πίνακας (αναγράφονται οι κωδικοί) των δυνητικά ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του εν λόγω ταμείου (ΤΕΒΑ/FEAD).

Για τις απορριφθείσες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ένστασή τους εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή από Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Οι πολίτες των οποίων ο κωδικός αναγράφεται στους ωφελούμενους θα πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχιακό κατάστημα Φιλιππιάδας, όπως και όσοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση.

 

Ο πίνακας των δυνητικά ωφελούμενων αλλά και απορριπτέων του Προγράμματος ΤΕΒΑ, επισυνάπτεται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

Δημοσιεύτηκε σε: