ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: « Ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο LAROUTE »

Δημοσιεύτηκε σε: