ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο LAROUTE”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με κριτήριο κατοκύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια:

« Ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  στο  πλαίσιο  της  πράξης  με  διακριτικό  τίτλο  LAROUTE » 

Δημοσιεύτηκε σε: