Μετάθεση ημερομηνιών διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»

Ο Δήμος Ζηρού  ανακοινώνει ότι με την αριθ.:  162 / 2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζηρού μετατίθεται  η ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ως κάτωθι:

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  19/11/2015  , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10 π.μ.  στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ζηρού.

 

Δημοσιεύτηκε σε: