Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού έτους 2016