Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2016 του Δήμου

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διενεργήθηκε τη Δευτέρα  14 Δεκεμβρίου 2015, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζηρού για το έτος 2016. Όπως προκύπτει από το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.

Δημοσιεύτηκε σε: