Αποτελέσματα – Τελικοί πίνακες Σ.Ο.Χ. 1 /2/16

Κατάσταση αιτήσεων Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Κατάσταση αιτήσεων βρεφονηπιοκόμων

Κατάλογος αποκλειόμενων

Αιτήσεις Τ.Ε. Λογιστών

Κατάσταση αποκλειόμενων

Πίνακας διοριστέων

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Δ.Ε. βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου

Πρακτικό τριμελούς επιτροπής

Πρόσληψη Τ.Ε. βρεφονηπιοκόμων