Το κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για τη λειτουργία χώρου φιλοξενίας προσφύγων στη Φιλιππιάδα.

IMG_4335Απόφαση για την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να λειτουργήσει Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο “Πετροπουλάκη” στη Φιλιππιάδα, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016. Αφού υπογραμμίστηκε η αλληλεγγύη και η στήριξη προς τους πρόσφυγες, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το παρακάτω κείμενο απόφασης, με βάση το οποίο ο Δήμος θέτει τις προϋποθέσεις, για τη δημιουργία του Κέντρου.

Από τον Δήμαρχο Ζηρού κ. Καλαντζή τονίστηκε η συμφωνία που έχει επέλθει με τους Δημάρχους της Ηπείρου για την αποδοχή και λειτουργία κέντρων φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την Ήπειρο με πληθυσμιακά κριτήρια, επισημάνθηκε η προχειρότητα αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και σχεδιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση η απόφαση στην οποία κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

1. Να μας δοθεί άμεσα το πλάνο λειτουργίας της δομής φιλοξενίας προσφύγων στο οποίο ζητάμε να περιγράφονται λεπτομερώς τα εξής:

Α. Ο τρόπος λειτουργίας της (ανοιχτή φυλασσόμενη ή κλειστή).

Β. Εάν τα άτομα που θα φιλοξενηθούν θα είναι ταυτοποιημένα και θα πρόκειται για οικογένειες προσφύγων και όχι παράτυπων μεταναστών.

Γ. Να οριστεί μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων. Απαιτούμε ο μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων προσφύγων να είναι τα 500 άτομα και όπως έχει συμφωνηθεί να γίνει επιμερισμός σε όλους τους Δήμους με πληθυσμιακά κριτήρια.

Δ. Τους τρόπους διασφάλισης της υγιεινής, της διατροφής, της ασφάλειας, ψυχικής υποστήριξης (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) και επικοινωνίας (αραβόφωνοι μεταφραστές κλπ) των φιλοξενούμενων.

Ε. Το χρονικό διάστημα παραμονής των φιλοξενούμενων.

2. Η ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου να ανήκει αποκλειστικά στο αρμόδιο Υπουργείο, τόσο όσον αφορά τη χρηματοδότηση όσο και τη στελέχωση προσωπικού.

3. Ο Δήμος να μπορεί να ελέγχει αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας.

4. Να ενισχυθεί και να στελεχωθεί πλήρως το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας με ιατρικό προσωπικό.

5. Να μας γνωστοποιηθεί εάν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, από την Αστυνομία.

6. Να υπάρξει άμεσα ενίσχυση του Δήμου, τόσο οικονομική όσο και σε υπαλληλικό προσωπικό.

7. Ο χώρος του πρώην στρατοπέδου «Πετροπουλάκη», να περιέλθει και μέσα από την καταγραφή του στο Κτηματολόγιο, στο Δήμο Ζηρού για την αξιοποίησή του αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία της δομής.

8. Να μην υλοποιηθεί το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για παύση του Αστυνομικού Τμήματος Θεσπρωτικού.

9. Η κυβέρνηση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κατεύθυνση επίλυσης του προσφυγικού ζητήματος, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό πεδίο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω θα είμαστε απέναντι, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των δημοτών και των προσφύγων.