Ανακοίνωση για τις άδειες εγκατάστασης κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς – κατόχους ζωικού κεφαλαίου οι οποίοι διατηρούν κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδες, εάν στερούνται άδειας οικοδομής να προβούν σε τακτοποίηση (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)  μέχρι την 12-9-2016 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράτασης σε όσους απαιτείται) με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, στο τηλέφωνο: 2683 360637 (κα Ιωάννου).

 

Ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 Γκάρτζιος  Χρήστος

Δημοσιεύτηκε σε: