Απευθείας ανάθεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού», από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τέσσερις άγονους διαγωνισμούς.

Δημοσιεύτηκε σε: