Ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση και παραλαβή τευχών άμεσης αποκατάστασης δημοτικής οδού, παρόδου της 8ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας στο Πολυστάφυλο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Σχετικά με την αίτηση και παραλαβή τευχών διαγωνισμού για έργα άμεσης αποκατάστασης δημοτικής οδού, παρόδου της 8ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας στο Πολυστάφυλο, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να επικοινωνήσουν με το τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζηρού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2683360614.

Φαξ: 2683024667.

E-mail: akrik@1535.syzefxis.gov.gr

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη διακήρυξης