Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης