Εγκρίθηκε ο απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015

Με αριθμό απόφασης: 86/2016 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού, ο απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015, (ΑΔΑ ΩΡΦ6ΩΡΟ-ΓΞΚ), ο οποίος έχει την εξής εικόνα:

Σύνολο εσόδων: 216,369,24 ευρώ.

Σύνολο εξόδων: 149.385,94 ευρώ.

Χρηματικό υπόλοιπο για μεταφορά στη χρήση έτους 2016: 66.983,30 ευρώ.

Δημοσιεύτηκε σε: