«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ»

Λόγω της αντιπυρικής περιόδου που εκτείνεται από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. Αρίθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, Κοινοτήτων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς

Επίσης: Γνωρίζουμε στους Δημότες – Κατοίκους του Δήμου μας ό,τι από 1/5/2016 έως 31/10/2016, ισχύει η αντιπυρική περίοδος. Το διάστημα αυτό απαγορεύεται αυστηρά για οποιοδήποτε λόγο, το άναμμα φωτιάς χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, κινούνται διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Δημοσιεύτηκε σε: