Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου