Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Δημοσιεύτηκε σε: