Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Διακήρυξη

Περίληψη