Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Προς: Τα  μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η

Θέμα: Πρόσκληση διαβούλευσης μελέτης με τίτλο : « Ανάδειξη αστικού χαρακτήρα της πόλης της Φιλιππιάδας»

Σας προσκαλούμε σε  διαβούλευση  της μελέτης με τίτλο: « Ανάδειξη αστικού χαρακτήρα της πόλης της Φιλιππιάδας»,  που θα πραγματοποιηθεί  την 3η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημαρχείο  Ζηρού.