Περίληψη προκήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Περίληψη προκήρυξης