Προκήρυξη για πρόσληψη εργατών καθαριότητας δίμηνης διάρκειας

Με την αριθ. πρωτ.:12132/17-10-2016 ο Δήμος Ζηρού, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) πέντε
ατόμων, ειδικότητας ΥΕ16 εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από Τρίτη 18/10/2016 έως και Δευτέρα 24/10/2016.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Anakoinosi 17.10.2016