Ανακοίνωση για ιδιοκτήτες, νομείς και κατόχους απαλλοτριωμένων ακινήτων

Ανακοίνωση 1Ανακοίνωση 2pinakas apodekton 2 Πίνακας αποδεκτών

Δημοσιεύτηκε σε: