Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή λίμνη Ζηρού

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη