Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης