Γνωστοποίηση κατάληψης ακινήτων στο οδικό τμήμα από Χ.Θ. 152+446 έως Χ.Θ. 154+ 900 του τμήματος Φιλιππιάδα -Εγνατία της Ιόνιας Οδού

Κοινοποίηση

Κοινοποίηση 2

Πίνακας αποδεκτών 1

Πίνακας αποδεκτών 2

Πίνακας αποδεκτών 3

Πίνακας αποδεκτών 4

 

Δημοσιεύτηκε σε: