Διαμόρφωση οδού Ναπ. Ζέρβα, στη Φιλιππιάδα

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σ2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Σ3. ΟΜΒΡΙΑ

Σ4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κριτήρια αποκλεισμού

 

Δημοσιεύτηκε σε: