Περίληψη διακήρυξης για την πρόσληψη 4 ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγελματικής Ζωής”

Ανακοινώνεται η περίληψη διακήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζηρού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19 έως 28 Δεκεμβρίου 2016.

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ