Εγκρίθηκε η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Θεσπρωτικό

Kentro KoinotitasΟ Δήμος Ζηρού στην προσπάθειά του ν’ αναπτύξει δομές κοινωνικής υποστήριξης των πολιτών, έλαβε μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.) έγκριση για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας το οποίο θα λειτουργήσει στο Θεσπρωτικό. Το έργο με κωδικό ΟΠΣ 5002215 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.


Στόχος του έργου είναι ‘η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες’ που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας θα παρέχει πρωτίστως τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των δημοτών Β) Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς Γ) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα είναι στελεχωμένο με δύο άτομα (Ψυχολόγο, Κοινωνικό λειτουργό) και θα λειτουργεί επί 8ώρου.

Σημαντική έμφαση δίνεται, επίσης, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που διαβιούν στα όρια της φτώχειας, ανέργων και ατόμων σε κίνδυνο ανεργίας, ώστε να παρεμποδιστεί η περιθωριοποίηση τους, στη στήριξη ΑμεΑ, Ρομά, μεταναστών και γενικά ευπαθών ομάδων όπως περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη”.

*Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου. Περισσότερες πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας θα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:


https://www.mou.gr/elibrary/Guide_KentraKoinothtas2016.pdf

Απόφαση

Δημοσιεύτηκε σε: