Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού: Απόφαση τριμελούς για προσλήψεις ΣΟΧ 2

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ

Ο.Ε. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΩΧΔ7ΟΚ7Ψ-7ΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 734ΟΟΚ7Ψ-ΗΚΧ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2