Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00

Πρόσκληση Δ.Σ.