Εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Φιλιππιάδας