Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων σε παιδικές χάρες ∆.Ε. Θεσπρωτικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς