ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ALPHA BANK

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Φεβρουαρίου 2017 και σε συνέχεια της από 9.2.2017 επιστολής Δημάρχου (αριθμ. Πρωτ. 1602), συζήτησε το θέμα σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος ALPHA ΒΑΝΚ, στη Φιλιππιάδα.

Αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις αποφάσισε να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία προς την ALPHA BANK τονίζοντας τα εξής:

Σε μία δύσκολη περίοδο με έντονα τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπου οι συμπολίτες επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία δοκιμάζονται, η αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και θα λειτουργήσει ανασταλτικά στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μας, για τις οποίες αγωνιζόμαστε καθημερινά ως Δημοτική Αρχή. Επίσης θα πλήξει σοβαρά τους ηλικιωμένους συνταξιούχους οι οποίοι θ’ αναγκαστούν είτε να ταλαιπωρηθούν ταξιδεύοντας μέχρι την Άρτα, που είναι το κοντινότερο υποκατάστημα, είτε να στραφούν για την εξυπηρέτησή τους προς άλλες Τράπεζες, παρά το ότι στις περίπου τρεις δεκαετίες λειτουργίας του υποκαταστήματός σας στην πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης στον τομέα των συναλλαγών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι μόνο οι περίπου 6.000 κάτοικοι της Φιλιππιάδας, των οποίων τις ανάγκες εξυπηρετεί το συγκεκριμένο υποκατάστημα, αλλά και πολλοί ακόμη, κυρίως ηλικιωμένοι απομακρυσμένων χωριών, ενώ κατά τη θερινή περίοδο που αρχίζει, εξυπηρετούνται πολυάριθμοι επισκέπτες αλλά και τουρίστες της περιοχής. Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι στη Φιλιππιάδα λειτουργεί Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων, που επίσης υπάρχει ανάγκη εξυπηρέτησής τους, αλλά και αδυναμία των ιδίων να ταξιδέψουν εκτός πόλης.

Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτούμε:

1. Να αρθεί η απόφαση αναστολής λειτουργίας του υποκαταστήματος ALPHA BANK στη Φιλιππιάδα.

2. Να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος.

Και 3. Να γίνει προσπάθεια από την Τράπεζά σας για περαιτέρω στήριξη της Τοπικής επιχειρηματικότητας των επαγγελματιών και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή Δημάρχου:

Επιστολή Δημάρχου

Δημοσιεύτηκε σε: