Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών για τρία Σχολικά Κυλικεία του Δήμου

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου (Γυμνάσια Φιλιππιάδας)

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου (Θεσπρωτικού)

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου (Λύκειο Φιλιππιάδας)