ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΐΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ