Διακήρυξη διαγωνισμού: «Προµήθεια υλικών για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ελιάς Νικολιτσίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ