ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 15 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 8535

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).

 2. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε Συλλόγους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 3. Επιστροφή χρημάτων σε οφειλέτες του Δήμου Ζηρού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 4. Τροποποίηση της αριθ. 241/2014 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Έγκριση εγγραφής του Δήμου μας ως συνδρομητής σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικές σελίδες νομοθεσιών Ο. Τ. Α. ».

 5. Έγκριση της αριθ. 74/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού » που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

 6. Έγκριση της αριθ. 30/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

 7. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού.

 8. Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού, χρεών οφειλετών που έχουν καταθέσει αίτηση με αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμών ύδρευσης, δικαιωμάτων βοσκής, χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κλπ.

 9. Καθορισμός θέσεων για άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 10. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : « Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 », συνολικού προϋπολογισμού 19.676,32 €.

 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή τεχνικών στον ΤΟΕΒ Κερασώνας – Παναγιάς », προϋπολογισμού 6.200,00 €, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και του ΤΟΕΒ Κερασώνας – Παναγιάς για την υλοποίηση του έργου, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 1. Καθορισμός εργασιών και τρόπος εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.

 2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών και λοιπών υποστηρικτικών στοιχείων για την ανάπτυξη μη μόνιμης υποδομής πλωτής κολυμβητικής δεξαμενής στη Λίμνη Ζηρού ».

 3. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ. Κ. Κρανέας ».

 4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ».

 5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Εργοταξιακή σήμανση και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη θέση Φιλιππιάδα ( ΧΘ 60 + 800 ) ».

 6. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας ».

 7. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας ».

 8. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Ηλιοβούνια ».

 9. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, εξαιτίας επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ».

 10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας ».

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Μπουσούλιζα Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας ».

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή καναλιών υδροσυλλογής ομβρίων και εργασίες αποκάλυψης και αποφράξεων φρεατίων στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας ».

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση στέγης – αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Ανωγείου ».

 14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Ζηρού.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης

 

Πρόσκληση 19.6.2017